Descarregar els models de sol·licitud

  • Solicitud de Transferencia de jugador

  • Solicitud de Baja de jugador

  • Solicitud de Alta de nuevo jugador

  • Modelo de contrato de jugador